Psikoteknik raporu sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kurumlardan alınabilir. Psikoteknik raporu almak isteyen kişiye müsait olduğu gün ve saatte randevu oluşturulur, randevu günü kurumda görevli psikolog tarafından psikoteknik test cihazında en az 1 saat süren teste alınır. Bu teste girebilmek için daha önce bilgisayar kullanmış olmaya veya bilgisayar kullanmayı bilmeye gerek yoktur. Test bittikten sonra test sonucu psikolog tarafından e-rapor sistemine kaydedilir. Daha sonra aday raporu onaylama yetkisi olan bir psikiyatrist muayenesinden geçerek raporunu onaylatır ve işlem tamamlanmış olur. Psikoteknik raporlarının geçerliliği 5 yıldır tarihi geçen raporların geçerliliği olmadığı için süre dolduğunda kişinin yeniden teste girip rapor alması gerekir. Yeni sistemde psikoteknik raporları e-devlet sistemine işlendiği için raporun kaybolması durumunda kişi kendi raporunu e-devlet sistemi üzerinden tekrar çıkartabilir.

Subtitle for This Block

Title for This Block

Text for This Block